We will be at Arendalsuka, August 17 .

As part of the UiA- arrangement in Arendal, the Jean Monnet Centre we will be in the UiA- tent. There will be a debate August 17, 12:15- 13:34 where we will discuss the Nordic Region as an area for joint policy development. The debate will be in Norwegian only


Norden – en arena for felles politikkutvikling eller prateklubb i skyggen av EU?

Nordisk Ministerråd fyller 50 år i år. Hvordan står det egentlig til med det nordisk samarbeidet i dag? Er det en jubilant i midtlivskrise eller er det (fortsatt) politisk kraft i samarbeidet? Hvor integrert er Norden og hvilken plass og tyngde har et samlet Norden i politikkutformingen i Europa? Da Finland og Sverige gikk inn i EU i 1995 var flere bekymret for fremtiden til det nordiske samarbeidet. Hvilken rolle spiller EU – og hvordan forholder Norden seg til europeisk integrasjon?


Medvirkende

  • Jan Erik Grindheim, Førsteamanuensis, Universitetet i Sør Øst Norge
  • Michael Tetzschner, Stortingsrepresentantant, Utenriks og forsvarskomiteen
  • Kjerstin Lianes Kjøndal, Phd Kandidat, Universitetet i Agder
  • Anne Elizabeth Stie, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
  • Tobias Etzold, Førstelektor, NTNU
  • Martin Stangborli Time, Phd Kandidat, Universitetet i Agder