Video

EU Kort fortalt (briefly explained)

We have launched 6 EU –kort fortalt (briefly explained) online video-materials providing pupils in mainly high schools (Ungdomsskole and Videregående) with background information about the EU. The videos are in Norwegian only, and last from 3- 6 minutes each

Video 1 – Hva er EU:

Video 2- Historien til EU

Video 3 – EU og dets medlemsland

Video 4 – Norge og EU

Video 5 – Hvordan bli med og forlate EU

Video 6 – Hvilken betydning har EU i din hverdag

© UiA 2023